AVG

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet inzichtelijk zijn wat er met de gegevens gedaan wordt die Dierfysiotherapie Drenthe vastlegt.

De gegevens die vastgelegd worden van de patiënt zijn de naam, leeftijd, ras, eventueel chipnummer, bevindingen van het onderzoek en de behandeling. De gegevens van de eigenaar zijn naam, contactadres, plaats, telefoonnummer en het e-mailadres tijdens de intake, het eerste telefoongesprek of via het contactformulier op de website.

Deze gegevens worden vastgelegd in een papieren dossier. Dit dossier is niet via internet te benaderen. De onderzoeksgegevens worden alleen gedeeld met de dierenarts of andere behandelaar in overleg met de eigenaar. Deze communicatie vindt plaats via telefoon of e-mail waarbij in overleg de eigenaar een kopie krijgt van de uitgewisselde informatie. De adresgegevens en het chipnummer worden gebruikt voor de facturering als de patiënt verzekerd is.

De bewaartermijn is 5 jaar zodat de informatie beschikbaar is indien er recidief optreedt.

Als eigenaar kunt u uw gegevens inzien en indien nodig laten corrigeren. U kunt ook aangeven dat de gegevens verwijderd moeten worden mits dit niet in strijd is met de voor onze beroepsgroep geldende administratieplicht.

Wanneer u vragen heeft horen wij dit graag. Indien u geen bezwaar aantekent, gaat u akkoord met bovengenoemde werkwijze.